';
side-area-logo

Cookiebeleid

Latest change 15 april 2022 – only available in Dutch for now (apologies)

Book ’n bid BV maakt op haar website www.booknbid.be gebruik van cookies om het gebruiksgemak van haar website en die diensten die hierop worden aangeboden te optimaliseren. Er wordt zowel gebruik gemaakt van eigen cookies (eigenpartijcookies), als van cookies die door derden worden geplaatst of beheerd (derdepartijcookies of ook wel thirdpartycookies genoemd). Door gebruik te maken van de website van www.booknbid.be aanvaardt u het gebruik van cookies zoals beschreven in dit cookiebeleid.

1. Cookies, wat zijn dat?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestandjes die door een website op uw computer, tablet of smartphone worden geïnstalleerd wanneer u die website bezoekt of een (mobiele) applicatie gebruikt waardoor bepaalde gebruikersinformatie wordt opgeslagen.
Wanneer u deze website later opnieuw bezoekt, wordt de cookie automatisch opnieuw verstuurd naar de website. Op deze manier herkent de website uw browser en wordt bijvoorbeeld uw taalvoorkeur onthouden.
Sommige cookies maken een optimale grafische weergave mogelijk, andere zorgen ervoor dat een webapplicatie correct functioneert. Cookies bevatten dus informatie die de website graag wil bijhouden. De website gebruikt cookies hoofdzakelijk om uw gebruik van deze website doeltreffender te maken.
Cookies hebben een vervaltermijn naargelang het sessiecookies of permanente cookies zijn. Sessiecookies bevatten informatie die gebruikt wordt binnen uw huidige browserversie. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit. Permanente cookies worden gebruikt om informatie te bewaren tussen verschillende bezoeken aan de website. Deze informatie stelt de website in staat om u te herkennen als een terugkerende bezoeker en daardoor dienovereenkomstig te reageren, bijvoorbeeld door u taalvoorkeuren op te slaan. De permanente cookies hebben een langere levensduur dan de sessiecookies.
Aangezien cookies ook persoonsgegevens zijn, moet dit cookiebeleid in samenhang worden gelezen met de privacy policy van book ’n bid BV die u hier kan raadplegen.
2. Waarom maakt de website gebruik van cookies?
Er bestaan verschillende soorten cookies, naargelang de functionaliteit, herkomst en/of de bewaartermijn.
Book ’n bid BV maakt hoofdzakelijk gebruik van functionele (noodzakelijke) cookies om de website optimaal te laten functioneren en te beveiligen. Ze zijn onmisbaar voor een optimale werking van de website. Ze verbeteren de gebruikerservaring van u als bezoeker en nog meer als gebruiker. Deze cookies worden zonder toestemming geplaatst aangezien ze kaderen in het gerechtvaardigd belang van book ’n bid BV en u als gebruiker.
Verder zal www.booknbid.be ook gebruik van maken niet-functionele cookies die worden geplaatst voor statistische of commerciële doeleinden. Deze cookies maken het mogelijk om het gebruik van de website te analyseren en statistieken op te maken. Met deze cookies kunnen het aantal bezoeken, het aantal bezochte pagina’s, de activiteit van de gebruikers op de website en hun terugkeerfrequentie worden gemeten. Met deze informatie kan book ’n bid BV de inhoud van de website verbeteren en optimaliseren door nog meer te voorzien in de behoeften van haar bezoekers. Er worden hierbij geen persoonsgegevens doorgegeven. De toestemming van elke bezoeker is vereist voor de plaatsing van deze cookies.
Door de cookies uit te schakelen, kan het zijn dat bepaalde onderdelen van de website www.booknbid.be niet langer optimaal kunnen functioneren en kan u mogelijks niet langer van bepaalde functionaliteiten of diensten gebruik maken.
Hieronder vindt u een lijst terug van alle specifieke cookies die worden gebruikt.
3. Welke cookies gebruikt deze website?
  • Functionele cookies
  • Bnb
Gezien wij gebruik maken van itsme als logindienst, werkt de functionele cookie bnb op basis van een book’nbidID dat gelinkt wordt aan een itsme-referentienumer van zodra u ingelogd bent. Voorafgaandelijk kunnen wij enkel uw navigatie-origine bijhouden om u snel mogelijk naar de gewenste pagina’s te loodsen, zeker als u via een QRcode of book’nbidlink op ons platform toekwam. Wij bewaren dus niet rechtstreeks uw persoonsgegevens, maar zullen deze via itmse bekomen voor de duurtijd van uw gebruikerssessie. Dit is volledig in lijn met de wettelijke verplichting uw gegevens niet langer te bewaren dan dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
  • Analytische cookies
Nog geen opgezet dd 15 april 2022
Hoe kan u de cookies uitschakelen of verwijderen?
Om de toegang tot en de rectificatie van uw persoonsgegevens te waarborgen, en om te garanderen dat u uw instemming in verband met uw persoonsgegevens op elk ogenblik kan intrekken of wijzigen, kan u het gebruik van cookies altijd beheren via uw persoonlijke browserinstellingen. U kan uw webbrowser zo configureren dat alle cookies automatisch worden geblokkeerd, slechts bepaalde cookies worden geaccepteerd of geblokkeerd, of om alle cookies te accepteren.
Bij alle gangbare browsers (Google Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer) kan u in uw instellingen nagaan of aangeven welk cookies u toestaat. U kan via uw browser de huidige cookies op uw computer bekijken en verwijderen, en ervoor kiezen om ze in de toekomst niet meer te aanvaarden. Kan u deze instellingen niet vinden, dan kan u de helpfunctie van uw browser hierover raadplegen. Via onderstaande links vindt u alle noodzakelijke informatie hoe u dit moet doen.
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari
  • Internet Explorer
Heeft u www.booknbid.be de toestemming gegeven om niet-functionele cookies te gebruiken, dan kan u deze instelling op elk moment wijzigen in uw browser en dan worden de geïnstalleerde cookies verwijderd.
Door het uitschakelen van bepaalde cookies kunnen bepaalde onderdelen van de website wel niet langer optimaal werken en kan er van bepaalde functionaliteiten en diensten mogelijks geen gebruik meer worden gemaakt.
4. Contact
Heeft u na het lezen van dit cookiebeleid nog vragen, dan kan u book ’n bid BV contacteren per e-mail op support@booknbid.be  of per post op het adres Noorderlaan 147
B-2030 Antwerpen.
Voor de uitvoering van uw rechten kan u meer informatie vinden op in onze privacy policy.